สำนักงานทนายความ ดับบลิวแอนด์เคกรุ๊ป

 บริการด้วยใจ และความซื่อตรง 

สำนักงานของเรามีทีมทนายความที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยทีมทนายความของเรามีความเชียวชาญในด้านกฎหมายสาขาต่างๆ พร้อมให้บริการ หากท่านมีปัญหาด้านกฎหมาย อย่ารอช้า รีบโทรปรึกษาเรา

สายด่วนทนายความ   081-4305299

 • ปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นฟรี
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีความทุกประเภท คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีผู้บริโภค คดีเช็ค คดีที่ดิน คดีมรดก คดียาเสพติด คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • เขียนอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา
 • บริการที่ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
 • จดทะเบียนธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
 • จัดทำและตรวจร่างสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notary Public (Notarial Servicees Attorney)
 • บริการด้าน Visa และ Work Permit

 

  บริการด้านคดีความ
 
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา
 • เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ร่างคำฟ้อง คำร้องต่างๆ ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
 • ประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลย ในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้
                         
      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  wandk_group                
 

 

  บริการที่ปรึกษากฎหมาย
 
 • บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน)
 • บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายชั่วโมง)

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  wandk_group            

 

  บริการด้านสัญญา
 • บริการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • บริการจัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา


     คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 wandk_group    

 

   บริการจดทะเบียนธุรกิจ
 
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า 
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • จดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน บริษัท
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • ขอมีเลขประจำตัวนายจ้าง
      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  wandk_group    

 

  บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  สิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร 
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้า ตรวจค้นเครื่องหมายการค้า
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  wandk_group    

สำนักงานทนายความ ดับบลิวแอนด์เคกรุ๊ป บริการด้วยใจและความซื่อตรง ทนายลาดกระบัง ปรึกษาทนาย สายด่วนทนาย ทนายออนไลน์ ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ปรึกษาทนายความฟรี

ปรึกษาทนายความฟรี ทนายสายด่วน ทนายออนไลน์ ทนายความมืออาชีพ รับว่าความทั่วประเทศ ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ทนายสมุทรปราการ ทนายลาดกระบัง คุยกับทนาย

Engine by shopup.com