หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  
  1.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


      - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
      - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
      - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
      - บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า
       - เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วม
       - บริการให้คำปรึกษาด้านเครื่องหมายการค้า
       
  2. จดทะเบียนสิทธิบัตร
 

 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com ,wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864