หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

 

สำนักงานทนายความ ดับบลิวแอนด์เคกรุ๊ป ให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีทั่วไป เช่น คดีเช็ค  ครอบครัว มรดก ที่ดิน คดีแพ่งและคดีอาญาต่างๆ อีกทั้งการให้บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และให้คำแนะนำปรึกษาในการร่างนิติกรรมสัญญา เพื่อให้เกิดสัญญาที่เป็นธรรมลดปัญญาหาการเกิดข้อพิพาทในทางคดี รวมทั้งให้บริการทางด้านงานจดทะเบียน เช่น จดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน จดทะเบียนแก้ไขทางทะเบียน จดทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ด้วยทีมทนายความที่มีประสบการณ์ โดยทางสำนักงานฯมี  Hot Line ติดต่อทนายความโดยตรงที่หมายเลข 081-430-5299

 

 

 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com ,wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864