หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 

ขับรถชนสัตว์ . . . จะทำอย่างไรดี

เรามักได้ยินข่าวรถยนต์ชนสัตว์อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ช้าง ม้า วัวควาย

หรือสุนัขและบางคนอาจประสบเหตุมาด้วยตนเองซึ่งเป็นอุบัติเหตุ ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

แม้ว่าเราจะเห็นสัตว์เหล่านั้นในระยะไกลแล้วก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลย

ว่ามันจะไปทางไหน วิ่งตัดหน้ารถเรา หรือถอยหลังกลับ

และเมื่อมันตัดสินใจวิ่งตัดหน้ารถของเราอย่างกะทันหัน ถ้าเราขับรถชนมันเข้า

เราต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าของสัตว์เหล่านั้นหรือไม่

และรถของเราที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย จากบริษัทประกันภัยหรือไม่ อย่างไร

วันนี้ เรามีคำตอบมาฝากกัน

ในกรณีนี้ ขอยกตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ในที่ส่วนบุคคล

หรือบริเวณบ้านของเจ้าของสัตว์ เช่น เราขับรถเข้าไปในบริเวณ

บ้านของเพื่อนแล้วเกิดชนสุนัขที่เพื่อนเลี้ยงไว้

ทำให้สุนัขของเพื่อนได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันรถของเรา

ก็เสียหาย ในกรณีนี้ถือว่าเราเป็นฝ่ายประมาท เพราะสุนัขนั้นถือว่าอยู่

ในที่ส่วนบุคคลของเจ้าของ ถ้าเรามีกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1

อยู่แล้ว บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบเรื่องค่าเสียหาย

หรือค่ารักษาพยาบาลสุนัขตัวนั้นแทน

ส่วนรถของเราที่ได้รับความเสียหายบริษัทประกันภัย

จะรับผิดชอบให้ด้วยเช่นกัน แต่อาจเสียส่วนลดเบี้ยประกันภัยกรณี

มีประวัติดีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป

แต่ถ้าสุนัขไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ วิ่งออกมา

ที่ถนนสาธารณะหรือทางที่นิติบุคคลอนุญาตให้ใช้ เป็นทางเดินรถได้

เช่น ถนนของหมู่บ้านแล้วเราขับรถชน

จนสุนัขนั้นได้รับบาดเจ็บและตัวรถของเราเสียหาย

ในกรณีนี้เราจะถือว่าสุนัขเป็นฝ่ายผิดตามพระราชบัญญัต จราจรทางบก

พ.ศ. 2552 เนื่องจากถนนไม่ใช่ที่ทางสำหรับสัตว์

เจ้าของสุนัขต้องมีการป้องกัน ระมัดระวังอุบัติเหตุ

ให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของตนเป็นอย่างดี

การที่เจ้าของสุนัขปล่อยให้สัตว์เข้ามาในเขตถนนนั้นย่อมไม่ถูกต้อง

กรณีเช่นนี้ เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของสุนัข

และยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของเรา

จากบริษัทประกันภัยได้ โดยไม่ถูกหักค่าเสียหายส่วนแรก(Excess)

เพราะถือว่าเรามีคู่กรณีเป็นสุนัขและไม่ต้องเสียส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี

เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ ในปีถัดไป และบริษัทประกันภัยยังอาจเรียกร้องค่าเสียหาย

เกิดขึ้นกับรถของเราจากเจ้าของสุนัขได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ อาจมีหลายคน ที่ยอมจ่ายค่ารักษา

พยาบาลที่เกิดขึ้นกับสุนัขไป เพราะคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์ย่อมไม่รู้ว่าตรงไหน เป็นถนน

ตรงไหนเป็นทางเท้า เมื่อเราชนสุนัขเขา เจ้าของสุนัขอาจคิดว่าตนเป็นฝ่ายได้รับความเสียหาย

จากการที่สุนัขได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถ้าเรา ยอมรับผิดกับเจ้าของสุนัขและตกลงชดใช้

ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสุนัขไปแล้ว

กรณีนี้เราจะไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของสุนัขจากบริษัทประกันภัยได้

เพราะบริษัทประกันภัยจะถือว่าเราไม่รักษาสิทธิตามกฎหมายของเราเอง

แต่สำหรับตัวรถที่ได้รับความเสียหายนั้น เรายังคง สามารถนำรถเข้าซ่อมได้ตามปกติ

แต่อาจเสียส่วนลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดี

จากกรณีข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่เราตกลงรับผิดโดยที่ไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจว่าจริงๆ แล้ว

เราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่นั้นอาจทำให้เราหรือบริษัทประกันภัยเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากคู่กรณีได้ถ้าภายหลังพบว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

สิ่งที่ดีที่สุดคือ ควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที ซึ่งเจ้าหน้าของบริษัทประกันภัยจะสามารถให้คำแนะนำ

ที่ถูกต้องหรือส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ อุบัติเหตุมายังที่เกิดเหตุเพื่อจัดการเรื่องดังกล่าวให้กับเราได้อย่างทันท่วงที

ที่มา : Insurance  รอบรู้เรื่องประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com , ,wilaiwan@wandkgroup.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864