หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

บริการที่ปรึกษากฎหมาย

    รับเป็นทนายความที่ปรึกษาประจำบริษัท,ห้างร้าน และส่วนบุคคลทั่วไป
    
   - บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายชั่วโมง)
  
       +++ หากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายกับทนายความที่สำนักงาน 
           ท่านต้องชำระค่าปรึกษา ชั่วโมงละ 1,500 บาท 
           (โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า) ในเวลาทำการ (วันจันทร์ศุกร์ 
           ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.)
 
       +++ หากท่านประสงค์ให้ทนายความเดินทางไปให้คำปรึกษากฎหมายที่บริษัท,ห้างร้าน,ที่บ้านท่าน 
           หรือที่อื่นใด นอกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่านต้องชำระค่าปรึกษา ชั่วโมงละ 3,000 บาท
          (รวมค่าเดินทางแล้ว)ในเวลาทำการ 
      
    - บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน) รวมบริการดังนี้
    
       +++ อัตราค่าบริการรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท หรือตามตกลง
      
       +++ ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี ทางโทรศัพท์,ทางอีเมล์,เว็บบอร์ด 
           ในเวลาทำการ (วันจันทร์ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.)            
   
       +++ ให้คำปรึกษากฎหมายโดยทนายความเป็นการส่วนตัวที่บริษัทฯ แต่ละเรื่อง 
          โดยคิดค่าปรึกษาในราคาชั่วโมงละ 900 บาท (โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า)
          และท่านต้องชำระค่าเดินทางในแต่ละครั้ง 
    
        *** นอกเวลาทำการคิดค่าบริการเพิ่ม
      


 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com ,wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864