หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

บริการด้านสัญญา
 • บันทึกข้อตกลงการหย่า
 • หนังสือค้ำประกันหลักประกันสัญญาจ้าง
 • พินัยกรรม
 • สัญญาก่อนสมรส
 • สัญญากู้ยืมเงิน (มีหลักประกัน)
 • สัญญากู้ยืมเงิน (ไม่มีหลักประกัน)
 • สัญญากู้ยืมเงินเพื่อสวัสดีการพนักงาน
 • สัญญาขายฝาก
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาค้ำประกันการรับฝากทรัพย์
 • สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
 • สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
 • สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
 • สัญญาจ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
 • สัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง
 • สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
 • สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สัญญาจ้างเหมาถมดิน
 • สัญญาจำนองที่ดิน
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 • สัญญาเช่าตึกแถว
 • สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สัญญาเช่าบ้าน
 • สัญญาเช่าลิขสิทธิ์
 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • สัญญาตัวแทน
 • สัญญานายหน้าค้าที่ดิน
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • สัญญายืมทรัพย์ทั่วไป
 • สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
 • สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดิน
 • สัญญาให้สังหาริมทรัพย์
 • สัญญาให้สิทธิเหนือพื้นดิน
 • สัญญาโอนสิทธิการเช่า
 • สัญญาประเภทอื่นๆ
 
 

 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com , wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864