การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

"การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา"

ในกรณีที่หญิงและชายอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (สมรสตามกฎหมาย คือ การจดทะเบียนสมรสเท่านั้น) เมื่อมีลูกด้วยกัน ลูกที่เกิดมานั้น --->ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงเสมอ แต่เป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย 

25 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 593 ครั้ง

Engine by shopup.com