...เราคือ...
      ผู้ให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

       สำนักงานฯของเรา บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับว่าความคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงการรับจดทะเบียนธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา การร่างสัญญาธุรกิจ การรับรองลายมือชื่อและแปลเอกสาร รวมถึงการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ และการบังคับคดี

       การบริการของเรายึดถือผลประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรม

"บริการด้วยใจ และความซื่อตรง" 

 

บริการของเรา (Our Services)

   บริการด้านคดีความ  

รับว่าความคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เขียนอุทธรณ์-ฎีกา สืบทรัพย์บังคับคดี

อ่านต่อ...

 บริการที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แก่บุคคลและนิติบุคคล ทั้งแบบรายเดือนและรายชั่วโมง

อ่านต่อ...

 บริการตรวจร่างสัญญา

บริการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ...

 

 บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   จดทะเบียนพาณิชย์ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนประกันสังคม  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อ่านต่อ...

  บริการจดทะเบียน IP

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนลิขสิทธิ์ จดทะเบียนสิทธิบัตร

อ่านต่อ...

 บริการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notary Public) โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

อ่านต่อ...

 

 บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารสำนวนฟ้อง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

อ่านต่อ...

  บริการตัวแทนนายหน้า

ตัวแทน-นายหน้าซื้อขายที่ดิน ขายฝากที่ดิน รังวัดที่ดิน ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ ฝากขายห้องชุด 

อ่านต่อ...

 บริการอื่นๆ

สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบชู้ สืบหาหลักฐานฟ้องหย่า ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 
อ่านต่อ...

 

กฎหมายน่ารู้

 

 

เจ้าของบ้านเช่า โดนฟ้องว่าบุกรุกบ้านตัวเอง

หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที

คดีรถหาย - รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด

กรณีห้างมีการแจกบัตรจอดรถ ห้างต้องรับผิด ถึงแม้จะติดประกาศยกเว้นความรับผิดชอบ

ลูกนอกสมรส - การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

แม้พ่อให้ใช้นามสกุล และแจ้งในใบเกิดว่าเป็นพ่อ ก็ยังเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ