บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ อนุสิทธิบัตร
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้า ตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
 • จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 • ต่ออายุเครื่องหมายการค้า

บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร

 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent)
 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  (Product Design Patent)
 • อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์

 • จดลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม
 • จดลิขสิทธิ์ประเภทนาฎกรรม
 • จดลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม
 • จดลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์
ปรึกษาทนาย >>


27 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 4204 ครั้ง