บริการที่ปรึกษากฎหมาย

ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจให้กับบุคคลและนิติบุคคลโดยมีบริการทั้งแบบรายเดือนและรายชั่วโมง โดยมีทีมทนายความที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจพร้อมให้บริการ

บริการด้านสัญญา

 • บริการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • บริการจัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา
 • บริการตรวจสอบสัญญา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญา เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาซื้อขาย สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาบริการ สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาธุรกิจ และสัญญาอื่นๆทุกประเภท.

ตรวจร่างสัญญา

 • บันทึกข้อตกลงการหย่า
 • พินัยกรรม
 • สัญญากู้ยืมเงิน
 • สัญญาขายฝาก
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
 • สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • สัญญาซื้อขาย
ปรึกษาทนาย >>


27 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 4744 ครั้ง