บริการรับรองเอกสาร

บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ........โดยทนายความผู้มีอำนาจในการรับรองลายมือชื่อ(Notarial Services Attorney) ซึ่งทนายความของเราผ่านการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อจากสภาทนายความ และได้รับใบอนุญาตพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำเอกสารที่รับรองไปใช้ในต่างประเทศและไปใช้ในหน่วยงานต่างๆได้ 

บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization
 • รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
 • รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
 • รับรองคำแปลเอกสาร Certified true translation
 • รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนSignature Notarization and Legalization
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary Public
 • รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians Notary Public
 • รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public
 • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร


  ปรึกษาทนาย >>
 
 
Business person's hand stamping on approved application form Premium Photo


17 มีนาคม 2565

ผู้ชม 5143 ครั้ง