คดีรถหาย - รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด

หมวดหมู่: กฏหมายน่ารู้


"รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด"

เวลาเราไปตามห้างต่างๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นป้ายที่ทางห้างติดประกาศไว้ว่า "ทางห้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆต่อรถยนต์ที่ท่านนำมาจอดไว้"
คงเป็นที่สงสัยกันว่า ถ้าหากรถของเราถูกขโมยไป ห้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายนั้นหรือไม่ ทั้งๆที่ห้างได้ติดป้ายประกาศเตือนไว้เช่นนั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4845/2555

จำเลยที่ 1 มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าไปจอดในบริเวณลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ 1 ว่าจะต้องรับบัตรจอดรถจากพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เสียก่อน และเมื่อจะนำรถออกจากบริเวณลานจอดรถก็จะต้องนำบัตรจอดรถมอบคืนแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางออกจึงจะนำรถออกจากลานจอดรถได้
แม้ผู้ที่มาใช้บริการที่จอดรถเป็นผู้เลือกที่จอดรถ ดูแลปิดประตูรถ และเก็บกุญแจรถไว้เอง และไม่ต้องเสียค่าบริการก็ตาม แต่พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมาก็ย่อมทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าบริเวณที่จอดรถดังกล่าวนั้น จำเลยที่ 1 ได้จัดให้มีบริการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตลอดจนรถที่ลูกค้าจะนำเข้าจอดขณะเข้าไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 มอบหมายให้จำเลยที่ 2 และพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนรับดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยโดยถือว่าเป็นการให้บริการอย่างหนึ่งของจำเลยที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่ามีผลโดยตรงต่อยอดการจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 ด้วย
เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดโดยปล่อยปละละเลยให้คนร้ายลักรถของ อ. ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจอดรถอยู่ในลานจอดรถของจำเลยที่ 1 ไป จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวการมอบหมายให้จำเลยที่ 2 และพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณลานจอดรถของจำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 427 ประกอบมาตรา 420 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยซึ่งได้ชำระค่าเสียหายในการที่รถสูญหายจึงรับช่วงสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 1 ได้
-------------------

จากคำพิพากษาด้านบน จะเห็นว่าเป็นกรณีที่ทางห้างมีการแจกบัตรจอดรถให้กับลูกค้า

 

เมื่อมีแนวทางการตัดสินคดีออกมาเช่นนี้ เชื่อได้ว่าจึงเป็นสาเหตุให้ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ยกเลิกการแจกบัตรจอดรถให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่กลับมาใช้กล้องวงจรปิดติดไว้ตรงทางผ่านเข้าออกของห้างแทน

จึงเกิดมีคำถามมาจากหลายๆท่านว่า แล้วถ้าเป็นกรณีที่ทางห้างไม่มีการแจกบัตรจอดรถ และรถได้เกิดการสูญหายในห้าง ทางห้างยังคงต้องรับผิดชอบหรือไม่ ???

เรามาศึกษาได้จากคำพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7471/2556

จำเลยเป็นห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ย่อมต้องให้ความสำคัญด้านบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเกี่ยวกับสถานที่จอดรถซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่น ๆ หรือไม่ แม้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 8 (9), 34 บัญญัติให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของอาคารต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจราจร แต่จำเลยยังต้องคำนึงและมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของลูกค้าทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน มิใช่ปล่อยให้ลูกค้าระมัดระวังหรือเสี่ยงภัยเอาเอง
การที่จำเลยเคยจัดให้มีการแจกบัตรสำหรับรถของลูกค้าที่เข้ามาในห้างซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างรัดกุม เพราะหากไม่มีบัตรผ่าน กรณีจะนำรถยนต์ออกไปจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานของจำเลย แต่ขณะเกิดเหตุกลับยกเลิกวิธีการดังกล่าวเสียโดยใช้กล้องวงจรปิดแทน เป็นเหตุให้คนร้ายสามารถเข้าออกลานจอดรถห้างฯ ของจำเลยและโจรกรรมรถได้โดยง่ายยิ่งขึ้น
แม้จำเลยจะปิดประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ รวมทั้งการที่ลูกค้าก็ทราบถึงการยกเลิกการแจกบัตรจอดรถ แต่ยังนำรถเข้ามาจอดก็ตาม ก็เป็นเรื่องข้อกำหนดของจำเลยแต่ฝ่ายเดียวไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดในการทำละเมิดของจำเลย
---------------------สรุปสั้นๆจากคำพิพากษาที่ยกมาประกอบทั้ง 2 คำพิพากษาข้างต้น
- กรณีห้างมีการแจกบัตรจอดรถ ---> ห้างต้องรับผิด ถึงแม้จะติดประกาศยกเว้นความรับผิดชอบ
- กรณีไม่มีการแจกบัตรจอดรถ ---> ห้างต้องรับผิด ถึงแม้จะติดประกาศยกเว้นความรับผิดชอบ


 

02 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 8635 ครั้ง