ลูกนอกสมรส - การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

หมวดหมู่: กฏหมายน่ารู้

 

 

 

 

 

 "การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา" "การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา"
ในกรณีที่หญิงและชายอยู่กินด้วยกันโดยมิได้สมรส (สมรสตามกฎหมาย คือ การจดทะเบียนสมรสเท่านั้น) เมื่อมีลูกด้วยกัน ลูกที่เกิดมานั้น --->ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงเสมอ แต่เป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย 


ยังเป็นที่เข้าใจผิดกันอยู่มาก ว่าการที่ฝ่ายชาย (ซึ่งถ้าตามสายเลือดก็ถือว่าเป็นพ่อของเด็ก) ให้บุตรใช้นามสกุล และแจ้งในใบเกิดว่าเป็นพ่อของเด็ก แล้วจะทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จริงๆแล้วเด็กยังคงมีสถานะเป็นบุตรนอกกฎหมายของฝ่ายชายอยู่ถึงแม้จะได้ใช้นามสกุลของฝ่ายชายก็ตาม

ตามกฎหมายแล้วบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสกันจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. บิดามารดาสมรสกันภายหลัง
2. บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร
3. ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของชาย

+++ เมื่อได้กระทำตามข้อใดข้อหนึ่ง บุตรนอกสมรสจึงจะมีสถานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย

"กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
- ป.พ.พ. มาตรา 1546
- ป.พ.พ. มาตรา 1547

สำนักงานทนายความ ดับบลิวแอนด์เคกรุ๊ป
โทร : 081-4305299
Line : @wandk
Website : www.wandkgroup.com
E-Mail : [email protected]

 

 

16 มีนาคม 2565

ผู้ชม 3183 ครั้ง