ลูกนอกสมรส - การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

ลูกนอกสมรส - การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

แม้พ่อให้ใช้นามสกุล และแจ้งในใบเกิดว่าเป็นพ่อ ก็ยังเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ

เจ้าของบ้านเช่า โดนฟ้องว่าบุกรุกบ้านตัวเอง

เจ้าของบ้านเช่า โดนฟ้องว่าบุกรุกบ้านตัวเอง

หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที

คดีรถหาย - รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด

คดีรถหาย - รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด

กรณีห้างมีการแจกบัตรจอดรถ ห้างต้องรับผิด ถึงแม้จะติดประกาศยกเว้นความรับผิดชอบ